Snabbfakta 2016

Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning.
Får användas som kortfattad information!
Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap i många fall.

 

1. Tjänsteinkomster

Progressiv beskattning av löntagare

Beskattningsbar inomst (skiktgräns) Fastställd inkomst (brytpunkt) Fastställd inkomst (brytpunkt) efter 65
Skatteskalla: löner 2016 2015 Skatt inom skiktet 2016 2016
Beskattningsbar inkomst -430200 -430100 32% -443300 -469300
Beskattningsbar inkomst 430200-625800 430200-616100 52% 443200-638800 469300-657500
Beskattningsbar inkomst 625800- 616200- 57% 638800- 657500-

 

Marginalskatt (lön: engångsbelopp) 2016 Marginalskatt (lön: engångsbelopp) 2015
-18700 0%           -18800 0%
18800 – 44100 7% 18900 – 44400 7%
44200 – 120400 18% 44500 – 120900 19%
120500 – 137800 24% 121000 – 139000 25%
137900 – 348800 28% 139100 – 350000 29%
348900 – 443200 32% 350100 – 443300 32%
443300 – 638800 53% 443400 – 629200 52%
638900 - 60% 629300 - 57%

Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag.

 

2. Skattepliktiga förmåner

Bostadsförmån (per kvm) 2016 2015
Per år Per månad Per år Per månad
Stor Stockholm 1.182 98 1.167 97
Stor Göteborg 1.106 92 1.085 90
Kommun >75 tusen invånare 1.052 88 1.022 85
Övriga kommuner 942 79 932 78
Utanför tätort 854 71 840 70

 

Semesterbostad per vecka 2016 2015
Fjällstuga
 Jul, nyår, februari-april 3.500 3.500
Övrig tid 1.500 1.500
Sommarstuga
Mitten av juni till mitten av augusti 3.500 3.500
Övrig tid 1.500 1.500
Semesterbostad  utomlands
Året runt 3.500 3.500

 

Bilförmån 2016 2015
Prisbasbelopp: 0,317 *44300 14.043 14.106
Lägsta nybilspris sexårsbilar, 2007 årsmodell   4 *44300 177.200 178.000
Drivmedelsförmån 120% av MV 120% av MV

 

Kostförmån 2016 2015
Helt fri kost med minst tre måltider 220 215
En fri måltid 88 86
Frukost 44 43

 

3.  Inkomstdeklarationsuppgifter

Gäller framförallt fysiska personer

Fysiska personer 2016 2015
Skattefri inkomst 18.739 18.900
Gräns för deklarationsplikt – fysiska personer 18.739 18.824
Nedre inkomstgräns för uttag av allmän pensionsavgift 18.739 18.824
Skattefri tävlingsvinst (ej anställda) 1.300 1.300
Högsta inkomst utan sociala avgifter – idrottare 22.150 22.250
Grundavdrag i inkomsdeklaration för yngre än 64 18.810
Grundavdrag i inkomsdeklaration för äldreän 65 31.700

 

Basbelopp 2016 2015
Prisbasbelopp 44.300 44.500
Inkomstbasbelopp 59.300 58.100
Prisbasbelopp för bilförmån 14.043 14.106

 

Fastighetsavgift 2016 2015
Högsta fastighetsavgift – småhus 7.412 7.262
Högsta fastighetsavgift – pensioner 3.025 3.038
Högsta fastighetsavgift – lägenhet 1.268 1.243

 

Allmän pensionsavgift 2016 2015
Maximalt underlag 478.551 468.867
Maximal avgift 32.800 32.000

 

Investeraravdrag 2016 2015
Minimi löneunderlag 300.000 300.000
Avdrag i kapital oavsett beloppsstorlek 30% 30%
Avdragstak per person och år 650.000 650.000

 

Uppgår till 50% av anskaffningsutgiften . Avdrag gäller inte om denna person
varit delägare under senaste tre år inkl. nuvarande år

 

Kvittning vid nystartad verksamhet 2016 2015
Högsta belopp per år 100.000 100.000
Högst antal år 5 5

 

Kvittning får ske mot andra förvärsinkomster.

 

Uthyrning privatbostäder 2016 2015
Skattefria inkomst 40.000 40.000
Rörlig skattefriavdrag/hyresinkomster 20% 20%
Avdragstak per person och år 650.000 650.000

 

Avdrag gäller inte vid uthyrning till arbetsgivaren eller till eget bolag.

 

4. Avdragsgilla personalkostnader

Traktamente Sverige 2016 2015
Heldagstraktamente 220 220
Halvdagstraktamente 110 110
Efter tre månader 154 154
Efter 2 år 110 110
Övernattning utan kvitto 110 110

 

Traktamente reduceringar 2016
(om arbetsgivaren betalar för mat) Full traktamente 220/dag Efter 3 månader 154/dag, 70% Efter 2år 110/dag,50% Dubbel bossättning, 66/dag, 30%
3 måltider 198 139 99 59
Lunch och middag 154 108 77 46
Lunch eller middag 77 54 39 23
Frukost 44 31 22 13

 

För fullt traktamente krävs att resan påbörjas före kl. 12 utresedagen och avslutas efter kl. 19 på hemresedagen.

 

Skattefri bilersättning 2016 2015  
Kr per mil Kr per mil Drivmedel
Egen bil i tjänst 18,5 18,5 Alla
Förmånsbil i tjänsten 9,5 9,5 Bensin
Förmånsbil i tjänsten 6,5 6,5 Diesel
Motorcykel 9 9
Moped 4,5 4,5
Cykel 250 kr/år 250 kr/år

 

Nedsättning av bilförmån med 25%: om bilen körs mer än 3000 mil i tjänsten under ett och samma år
Bilförmån uppstår inte om tjänstebil används högst 10 gånger per år och högst 100 mil.
Jämkning v bilförmån uppstår för taxi- och servicebilar
Nedsättning av förmånsvärdet för el- och gasdrivna bilar ( exkl. gasoldrivna) uppgår till 60%
upp till maximalt 16000 kr per år
Gäller även för hemreseadvdrag

 

Dubbelbosättning 2016 2015  
Schablon Schablon
Avdrag för ökade levnadskostnader i max en månad: 66 66 Alternativt: faktiska kostnader för måltider

 

Tidsgränsen
Upp till 2 år, avstånd i mer än 50 km.
Upp till 5 år, om make eller sambo förvärvsarbetar på annan ort,
Avståndet:>50 km, begränsas till övernattningsdagar.

 

Avdrag för fri kost: 2016 2015
Inom landet Utrikes Inom landet Utrikes
Frukost, lunch och middag 59 85% 59 85%
Lunch och middag 46 70% 46 70%
Lunch eller middag 23 35% 23 35%
Frukost 13 15% 13 15%

 

5. Övriga avdragsgilla kostnader

 

Representation Per person exkl. moms/måltid Per person inkl.  moms måltid utan alkohol Per person inkl.  moms måltid med alkohol
Lunch, middag eller supé 90 100,8 104
Andra måltider 60 72 69
Teaterbiljetter, musik, hyra, greenfee vid golf 180 190,8
Vid beräkning av tillhörande avdragsgill moms
Personalfester, interna möten, jubileum, extern representation 90 100,8 104
Styrelsesammanträden, bolagsstämma, demonstrationer, visningar 60 72

 

Moms på mat uppgår till 12%
Moms på alla sorters alkohol uppgår till 25%

 

Momslyft vid måltidsrepresentation Lägsta utgift  Schablonmoms
Intern och extern representation exkl. moms med alkohol 180 28
Med starköl vid intern representation 200 31
Med starköl vid extern representation 300 46
Gåvor 2016 2015
Per person inkl.  moms Per person inkl.  moms
Representationsgåvor 180 180
Reklamgåvor 180 180
Julgåvor till anställda och kunder 450 450
Jubileumsgåvor vid 25-, 50-, 75- och 100- års företagsfirande 1.350 1.350
Minnesgåvor: anställdes 50-årsdag (efter minst 6 år anställning) 15.000 15.000
Minnesgåvor när anställning upphör (efter minst 6 år anställning) 15.000 15.000

 

OBS: högst en minnesgåva bortsett för upphörande av anställning.

 

6 Övrigt som framgår från tjänst och näringsverksamhet

Handlar främst om avgifter

 

Sjukpenningsgrundande inkomst SIG   2016 2015
Förmåner ingår inte
Högsta sjukpenningsgrundande inkomst 7,5 prisbasbelopp 332.250 333.750
Lägsta sjukpenningsgrundande inkomst 24% prisbasbelopp 10.600 10.680
Formel för ersättningsnivå 0,97*80%=77,6%
Föräldrapenning, högsta sjukpenningsgrundande inkomst 443.000 445.000
Pensionsgrundande inkomst 7,5 IBB 444.750 435.750

 

7. Avgifter

 

Avgifter 2016 Arbetsgivaravgifter Egenavgifter
Fodda före 1937 6,15 6,15
Födda 1938 – 1950 16,36% 16,36%
Födda 1951-1990 31,42% 28,97%
Födda 1991 25,46% 25,46%

 

Särskild löneskatt på pensioner och passiv NRV betalas med 24,26%
Nedättning av arbetsgivaravgifter för ungdommar slopas den 160601.

 

Allmän pensionsavgift 2016 2015
Högsta pensionsgrundande inkomst inkl. pensionsavgift 478.551 468.867
Maximal allmän pensionsavgift 33.500 32.800
Pensionsförsäkring allmänt avdrag 1.800 1.800

 

Övriga avgifter 2016 Schablon 
Sjuk- eller aktivitetsersättning 10,21% 10,00%
Ålderspension och hel premiepension för födda 51 eller senare 16,36% 15,00%
Passiv näringsverksamhet 24,26% 20,00%

 

8. Övriga företagsuppgifter

 

Fler uppgifter 2016 2015
Direktavdrag för inventarier upp till 22150 upp till 22250
Inkomstgräns för certifierat kassaregister upp till 177200 upp till 178000
Tak för tiläggspensionsparavdrag i näringsverksamhet 443.000 445.000
Schablonränta på IB periodiseringsfonder 0,64% 0,64%
Gräns för krav på personliggare i byggbranschen 177200 0

 

RUT och ROT avdrag 2016 2015
Högsta avdrag för arbetskostnad för yngre än 65 25.000 50.000
Högsta avdrag för arbetskostnad för yngre än 65 30% 50%
Högsta avdrag för arbetskostnad för äldre än 65 vid årets ingång 50.000 50.000
Högsta avdrag för arbetskostnad för äldre än 65 30% 50%

 

Utdelning fåmansföretag, några fakta 2016 2015
Schablon vinstutdelningsutrymme 159.775 155.475
Löneuttag under förra beskattningsåret för maximal löneunderlag 569.280 557.760
Uppräkningsränta 3,65% 3,90%

 

Mervärdeskatt 2016
Pålägg Avdrag
Tidningar (ej affärstidningar ), böcker exkl. affärsböcker, resor, idrott, kultur 6% 5,66%
Livsmedel hotell, restaurang 12% 10,71%
Övrigt 25% 20%

 

Förseningsavgifter

 

Försent inlämnad inkomstdeklaration < 1 dag < 3 månader  <5 månader
AB 6.250 12.500 18.750
Övriga 1.250 2.500 3.750

 

Försent inlämnad årsredovisning < 7 månader < 9 månader <11 månader
Privat AB 5.000 10.000 20.000
Publikt bolag 10.000 20.000 40.000

 

Förenklad faktura  Högsta belopp inkl moms
4.000

 

Obligatoriska uppgifter: datum, säljarens uppgifter, typ av varor eller tjänster, momsbelopp och bruttobelopp.