Utbildning

Vi kan anordna utbildning i skatte- och redovisningsfrågor som gäller här hemma i Sverige men också utomlands.

Vi utbildar personer i K3 regelverk och hjälper till med K2 om det finns behov.

Vi kan lära och hjälpa till med att hitta specifika lösningar vid implementering eller tillämpning av IFRS.

Vi är specialiserade på moms inkl. EU moms, uppdragsgivarnas skatter, kostnadsproblematik, vinstutdelningsfrågor osv.