Våra tjänster

 

Redovisning

Löpande redovisning,
Reskontror, löneredovisning,
Bokslut, delårsrapporter och årsredovisningar,
Deklarationer för privata personer och företag,
Rapportering till myndigheter,
Avvecklingar och likvidationer,

 

Koncernredovisning
Vi uppratar koncernredovisning enligt svenska och internationella redovisningsprinciper,

 

Finansieringsanalys
Finansieringsanalys och andra rapporter i samband med ansökan om lån hos banker

 

Skattekonsultationer
Vi jobbar ständigt med olika skatteärende som överklagan, svar till skatteverket samt bästa lösningar i samband med specifik skatteprobelmatik i företag