Skattenyheter, problemområden

 

Efter intensiv veckokurs i Kambodja har vi uppdaterat våra kunskaper
i skattelagstiftning samt praktisk tillämpning inom olika skatteområden.

 

Det handlade främst om skattenyheter, lagändringar, rättspraxis,
praktiska råd och lösningar.

 

Härmed vill vi påvisa några exempel som är väldigt intressanta
för både företag och privata personer.

 

Nedan nämns några problemområden där finns stort behov för rätta lösningar:

 

Kapital och fastighet
Investering i förbättringar på hyrda lokaler
Koncernbidragsspärren
Näringsbetingande andelar

 

Övrigt
Ställföreträdaransvar och skäl till begränsat ansvar
Skattetillägg orimligt högt

 

Fåmansföretag
Kapitalförsäkringsupplägg
Utlösen av delägare
Kvalificerade andelar
Utomståenderegeln
Samma och likartad verksamhet

 

Moms
Förändringar i frivillig skattskyldighet
Nya faktureringsregler

 

Utdelningar
Försiktighetsprincipen
Olovlig utdelning
Löneunderlag i dotterbolag
Utdelning på näringsbetingande andelar
Likhetsprincipen och brott mot denna princip
Differentierad utdelning
Anteciperad utdelning
Vi medverkar till att skatteplanera och utnyttja fördelar som
skattelagstiftningen tillåter på ett lagligt sätt.
Det är ytterst viktigt att göra skatteupplägg på ett professionellt sätt.
Fel tillämpning av skatteregler kan ibland leda till mardrömslika konsekvenser.

 

Ring oss, vi hjälper till!