Avregistrering av revisorn

 

Revisionsplikten har försvunnit för de minsta aktiebolagen.

Ungefär sjuttio procent av de privata aktiebolagen har möjlighet att välja bort revisionen.

Gäller de här:

Ditt aktiebolag kan slippa revisionen om det uppfyller minst två av de här kraven:

Högst 3 miljoner i nettoomsättning

Högst 3 anställda

Högst 1.5 miljoner i balansomslutning

Med balansomslutningen är summa av bolagets tillgångar i balansräkningen.

 

Gör så här:

Enkelt sätt:

Fyll i ”Förenklad anmälan om att inte ha revisorn”, bolagsverkets blankett nr 853.

Annat sätt:

För att välja bort revisorn behöver bolaget hålla en bolagsstämma och föreslå ändring av bolagsordningen.

Protokoll från den extra bolagsstämman samt bolagsordning ska ej skickas till Bolagsverket.

Ansökan ska anmälas till Bolagsverket. Avgift betalas. Denna ändring kostar 900 kr.

Se till att skicka anmälan innan bokslutsdatum om Du vill undvika revisionskostnad för detta år.

Om du behåller revisorn

Nu väljs revisorn till ett år.

 

Meddela oss om Du vill ha hjälp med dokumentation!