Löneredovisning

 

Löneredovisning upprättas för många av våra klienter.
Frali konsulter upprättar löneredovisning månadsvis,
deklarerar löner samt skickar lönebesked som
krypterade filer eller genom mintjänster.
På så sätt följer vi GPDR lagstiftning.