Koncern redovisning

 

Frali Consulting jobbar med koncernredovisningar .
Vi tillämpar både svenska och internationella redovisningsprinciper.