Om Oss

 

Tack vore våra gedigna kunskaper i ekonomi, skatterätt, avancerad redovisning som inkluderar både svenska (K2 och K3 problematik) och Internationella redovisningsprinciper

(IASC), kan vi ge fullständig service och leda våra kunder från start till notering på börsen.

Frali Consulting AB har varit auktoriserad redovisningsbyrå i 30 år. Vi  jobbar med mest med avancerade uppdrag som skatterådgivare hos allra största och mindre företag.

Vi på Frali Consulting är också certifierade affärsrådgivare.

Vi uppdaterar ständigt våra kunskaper inom redovisning, skatte- och affärsrådgivning.

När du behöver ekonomisk rådgivning – kontakta oss!