Om Oss

 

Tack vore våra gedigna kunskaper i ekonomi, skatterätt, avancerad redovisning som inkluderar både svenska (K2 och K3 problematik)

och Internationella redovisningsprinciper (IASC) kan vi ge fullständig servis och leda våra kunder från start till notering på börsen.