Redovisning Stockholm

 

Vill du slippa tänka på redovisning? Anlita Frali Consulting – Din bokföringsbyrå i Stockholm! Vi tar hand om alla delar av redovisningen från löpande redovisning, reskontra, löneredovisning och anläggningsregister.

Vi upprättar bokslut, delårsrapporter och årsredovisningar nästan dagligen.

Redovisningsdokumentation lämnas till oss både i pappers- och digital form.

Förutom att vi har kunder i Stockholm har vi även kunder från övriga delar av Sverige eftersom leverans av redovisningsdokumentation kan ske på olika sätt.

Vi rapporterar till myndigheterna samt upprättar alla sorters deklarationer för våra kunder.

Frali lämnar redovisningsrapporter kvartalsvis och månadsvis till företagsstyrelser. Detta möjliggör för styrelserna och ägarna att
följa företagens resultat och likviditet samt vidta rätta åtgärder beträffande företagens utveckling.

Våra rapporter till myndigheter sker för det mesta elektroniskt.
Signering av årsredovisningar och deklarationer sker också elektroniskt.

Vi följer noggrant alla ändringar inom redovisningsområde och hjälper våra kunder i kontakt med myndigheterna.
Alla viktiga nyheter inom redovisning meddelar vi till våra kunder på ett lätt begripligt sätt.

Vi analyserar redovisningsdata och lämnar slutsatser och förslag till förbättringar till våra kunder.

Redovisning i Stockholm utförs till både små, nystartade till stora företag i olika branscher.

 

Redovisningsbyrå i Stockholm

 

Vad innebär egentligen när du anlitar Frali Consulting för redovisning?

Utöver att vi registrerar, eller bokför ekonomiska händelser, tar vi även hand om rapporteringar, bokslut samt deklarationer. Vi tar hand om de ekonomiska delarna i ditt företag! Slipp redovisning och anlita en professionell bokföringsbyrå i Stockholm.

Vi erbjuder även våra kunder digital redovisning – smidigt och enkelt!