Redovisning Stockholm

 

Frali Consulting tar hand om alla delar av redovisningen från löpande redovisning, reskontra, löneredovisning, anläggningsregister.

Vi upprättar bokslut, delårsrapporter och årsredovisningar nästan dagsviss.

Redovisningsdokumentation lämnas till oss både i pappers- och digital form.

Förutom Stockholm har vi även kunder från övriga delar av Sverige eftersom leverans av redovisningsdokumentation kan ske på olika sätt.

Vi rapporterar till myndigheterna samt upprättar alla sorters deklarationer för våra kunder.

Frali lämnar redovisningsrapporter kvartalsvis och månadsvis till företags styrelser. Detta möjliggör för styrelserna och ägarna att
följa företagens resultat och likviditet samt vidta rätta åtgärder betr. företagens utveckling.

Våra rapporter till myndigheter sker för det mesta elektroniskt.
Signering av årsredovisningar och deklarationer sker också elektroniskt.

Vi följer noggrant alla ändringar inom redovisningsområde och hjälper våra kunder i kontakt med myndigheterna.
Alla viktiga nyheter inom redovisning meddelar vi till våra kunder på ett lätt begripligt sätt.

Vi analyserar redovisningsdata och lämnar slutsatser och förslag till förbättringar till våra kunder.

Redovisning i Stockholm utförs till både små, nystartade till stora företag i olika branscher.