Redovisning Stockholm

 

Frali Consulting tar hand om Din redovisning som omfattar allt från löpande redovisning, reskontra, löneredovisning, bokslut samt delårsrapporter och årsredovisningar.

Dokumentation kan lämnas till oss i digital form eller pappersmässigt.

Vi har även kunder från övriga delar av Sverige eftersom leverans av redovisningsdokumentation kan ske på olika sätt.

Vi rapporterar till myndigheterna samt upprättar alla sorters deklarationer för våra kunder.

Frali lämnar redovisningsrapporter kvartalsvis och månadsvis till företags styrelser som är mycket viktigt beslutsunderlag
för att vidta nödvändiga åtgärder för att bolagens utvecklig skulle ske i rätt riktning.

Våra rapporter till myndigheter sker för det mesta elektroniskt.
Signering av årsredovisningar och deklarationer sker också elektroniskt.