Ekonomisk rådgivning

 

Ekonomisk rådgivning är en av våra viktigaste tjänster eftersom vi besitter högsta utbildningen inom ekonomi samt
ser till att vi uppdaterar ständigt våra kunskaper inom branschen. Det är område där vi gör störst nytta för våra kunder.

Vi agerar preliminärt och bedömer riskerna i våra kunders ekonomiska ställning och resultat. Redovisningsrapporter analyseras djupgående månads- och kvartalsvis.
Frali utför antingen skriftlig eller muntlig genomgång av ekonomiska rapporter och resultat av våra analyser, vilka sker så fort våra kunder behöver det.

I vårt arbete använder vi oss av avancerade program för ekonomiska och finansieringsanalyser.

Vi bedömer ekonomiska effekter av företagsöverlåtelser, fusioner, bildandet av koncerner, fusioner, likvidationer och liknande händelser.

Frali Consulting hjälper både privatpersoner och företag med ekonomisk rådgivning.

Ekonomisk rådgivning privatperson

Behöver du rådgivning kring budget eller skulder? Privata ekonomiska frågor är också ett av de områden där vi kan vara till stor nytta. Du kan anlita Frali Consulting för finansiell rådgivning, budgetrådgivning eller ren ekonomirådgivning.

Här kan du få hjälp med ekonomin! Frali Consulting – ditt självklara val när det kommer till ekonomirådgivare.