Avveckling och likvidationer

 

 

Vi på Frali Consulting har lett likvidations precessen för flera bolag.
Vi ser till att ägarna får det mesta från sitt bolag och att skatterna
inte blir onödigt höga..

Vi analyserar bolagets verkliga egendom och skattemässig situation
för ägaren, föreslår ändringar och bästa tidpunkt för likvidation.