Våra utbildningar

 

Vår erfarenhet i kunskap i skatter, redovisning och revision är omfattande.

Vi har varit föreläsare i allra största bolag som Posten Sverige, Manpower,
Sunbybergsrevison. Antal delägare uppgick till mer än 300 stycken.

Vi har också gjort individuella utbildningar genom att först föreläsa
och efter lära tillämpa teori praktiskt.
Denna metod har visat sig framgångsrik genom att våra deltagare
blivit ganska snabbt självständiga i sin yrkesutövning.