Coronastöd återinförs December 2021

Coronastöd återinförs: Förslag

Coronastöd återinförs: Förslag Regeringen har att man vill återinföra en del av coronastöden med anledning av den ökande smittspridningen av coronaviruset. Det är stöd/åtgärder som vi känner igen sedan tidigare.

 

Stöd för att begränsa smittspridningen

Flera ekonomiska åtgärder kommer att återinföras i syfte att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom.

De flesta åtgärder föreslås börja gälla från och med 8 december 2021 och föreslås gälla till och med 31 mars 2022.

• Staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt (gäller retroaktivt från 1 december).
• Ersättning för karensavdrag återinförs för anställda och egenföretagare för att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom.
• Skattefriheten för förmån av fri parkering förlängs för att minska trängsel i kollektivtrafiken.
• Möjligheten för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning om till exempel skolor eller förskolor stängs förlängs.
• Kravet på läkarintyg för att få smittbärarpenning tas bort (ikraftträdande oklart, regeringen avser återkomma om datum).
• Ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper återinförs och tillfällig föräldrapenning för vissa nyligen allvarligt sjuka barn förlängs.

Beslut kommer att tas efter årsskiftet,

Beredskap för snabbt återinförande

Regeringen meddelade att man vill ha beredskap för att snabbt kunna återinföra stöd om det blir aktuellt med nya restriktioner.

Utgångspunkten är att stöden utformas på liknande sätt som tidigare.

Karenstiden vid korttidsarbete

Regeringen förbereder även en lagändring så att karenstiden för stöd vid korttidsarbete tillfälligt ska kunna slopas, så att arbetsgivare som har fått stöd under pandemin ska kunna ansöka om det ordinarie stödet för korttidsarbete om det skulle behövas.