Ekonomifakta 2020


Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning.
Får användas som kortfattad information!
Praktisk tillämpning kräver oftast mer omfattande kunskap inom ekonomi och skatter.

 

1. Tjänsteinkomster

Progressiv beskattning av löntagare

  Beskattningsbar inkomst (skiktgräns)    
  Fastställd inkomst (brytpunkt) Fastställd inkomst (brytpunkt) efter 65   Fastställd inkomst (brytpunkt) Fastställd inkomst (brytpunkt) efter 65
Skatteskalla: löner 2020 2020 Skatt inom skiktet 2019 2019
Beskattningsbar inkomst 509,300 523,200 32% 490,700 -504400
Beskattningsbar inkomst 523300 52% 490 800-689 300 504 500-703 000
Beskattningsbar inkomst 57% 689 400- 703,100

Brytpunkt 2 med beskattning på 5% har tagits bort från 2020 01 01.

 

Pensionsgrunande inkomst

  2020 2019
Pensionsgrundande inkomst 7,5 IBB 501,000 483,000

 

Marginaskatt, engångsbelopp

Marginalskatt (lön: engångsbelopp) 2020 Marginalskatt (lön: engångsbelopp) 2019
0 – 20 000 0% 0-19 600 0%
20 100-64 300 7% 19 700 – 63 100 7%
64 400-128 600 21% 63 200 – 144 600 21%
128 700-372 300 28% 144 700 – 365 600 28%
372 400-523 200 32% 365 700 -504 400 32%
523 300-539 000 52% 504 500 – 703 000 53%
539 100- 54% 703100- 60%

Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag.
Skatten är beräknad efter en kommunalskatt 32%.

 

2. Skattepliktiga förmåner

Bostadsförmåner

Bostadsförmån (per kvm) 2020 2019
  Per år Per månad Per år Per månad
Stor Stockholm 1321 110 1275 106
Stor Göteborg 1206 100 1165 97
Kommun >75 tusen invånare 1155 96 1109 92
Övriga kommuner 1013 84 989 82
Utanför tätort 912 76 890 74

 

 

Semesterbostad per vecka 2020 2019
Fjällstuga  
Jul, nyår, februari-april 3.500 3.500
Övrig tid 1.500 1.500
     
Sommarstuga  
Mitten av juni till mitten av augusti 3.500 3.500
Övrig tid 1.500 1.500
     
Semesterbostad utomlands  
Året runt 3.500 3.500

 

Bilförmån

Bilförmån 2020 Bilförmån 2019
Prisbasbelopp: 0,29*47300 (f.år 46500) 14,202 Prisbasbelopp: 0,317 *46500 (f.år 45500) 14,202
Lägsta nybilspris sexårsbilar, 2008 årsmodell 4 *47300 189,200 Lägsta nybilspris sexårsbilar, 2007 årsmodell 4 *46500 186,000
Drivmedelsförmån 120% av MV Drivmedelsförmån 120% av MV

 

Prisbasbelopp (PBB) för bilar registrerade 1 juli eller senare ska fördonskatten tillläggas förmånsvärdet.
Prisbasbelopp för såna bilar har sänkts till 0,29 PBB
För äldre bilar är PBB 0,317 PBB

Nedsättning av bilförmån med 25%: om bilen körs mer än 3000 mil i tjänsten under ett och samma år.

Bilförmån uppstår inte om tjänstebil används privat högst 10 gånger per år och högst 100 mil.

Jämkning av bilförmån uppstår för taxi- och servicebilar
Nedsättning av förmånsvärdet för etanol, el- och gasdrivna bilar ( exkl. gasoldrivna) uppgår till 60%
upp till maximalt 10 000 kr ( f.år 16000 kr) per år.
Gäller även för hemreseavdrag

Exempel å beräkning av drivmedelsförmån:
120% * l bensin * antal l per mil == 120% *15*7=12,60 kr per privat mil.
MV i tabellen betyder marknadsvärde.

Trängsellskatt för privata resor samt väg-, bro- och färjeavgifter är skattepliktig förmån.

 

Kostförmån

Kostförmån 2020 2019
     
Helt fri kost med minst tre måltider 245 245
En fri måltid 98 98
Frukost 49 49

 

Måltider som obligatoriskt ingår i priset på allmänna transportmedel
beskattas ej.

Skattefria personalvårdsförmåner
Enklare förtaring och förfriskningar
Rabbatter för varor som ingår i företagens ordinarie utbud.
Enklare motion (skattefri årskostnad max 5 000 kr) och friskvård

Ränteförmån
Skattefria räntor
Fast ränta ska inte vara högre än statslöneränta SLR + en procentenhet.
Rorlig ränta ska inte vara högre än SLR per 30 november året innan + en procentenhet.

 

 

3. Inkomstdeklarationsuppgifter

Gäller framförallt fysiska personer

 

Fysiska personer 2020 2019
Skattefri inkomst 20,008 19,670
Gräns för deklarationsplikt – fysiska personer 20,009 19,671
Nedre inkomstgräns för uttag av allmän pensionsavgift 20,009 19,671
Skattefri tävlingsvinst (ej anställda): 0,03BB 1,400 1,400
Högsta inkomst utan sociala avgifter – idrottare 23,650 23,250
Grundavdrag i inkomsdeklaration för yngre än 64 år 20,000 19,600
Grundavdrag i inkomsdeklaration för äldre än 65 år 48,300 47,400

 

Basbelopp

  2020 2019
Prisbasbelopp (PBB) 47,300 46,500
Inkomstbasbelopp (IBB) 66,800 64,400

 

 

4. Beskattning fastigheter

Fastighetsavgift

  2020 2019
Högsta fastighetsavgift – småhus 8,349 8,049
Högsta fastighetsavgift – pensioner högst 4% av inkomsten 3,230 3,175
Högsta fastighetsavgift – lägenhet 1,429 1,377
     
Ingen fastighetsavgift första 15 år efter byggåret (värde år 2012 eller senare) (värde år 2012 eller senare)
     
Ingen fastighetsavgift för byggnader med värdeåt 2011 och tidigare

Max fastighetsavgift småhus: 0,75% av taxeringsvärdet
Max fastighetsavgift flerbostadshus: 0,3% av taxeringsvärdet

1/2 fastighetsavgift betalads följande 5 åren efter byggåret.

Fär ålderspersonärer begränsas fastighetsavgiften till
högst 4% av inkomsten.

Ingen fastighetsavgift på utländska bostäder.

 

Stämpelskatt, lagfart
  2020 2019
Fastighetsförvär, fysisk person 1,50% 1,50%
Fastighetsförvär, juridisk person 4,25% 4,25%
Inteckning i fast egendom 2% 2%
Företagsinteckning 1% 1%

 

 

5. Företag

Investeraravdrag
  2020 2019
Minimi löneunderlag 300.000 300.000
Avdrag i kapital oavsett beloppsstorlek 30% 30%
Avdragstak per person och år 650.000 650.000
Tillskott max 20 mkr per år.    

Uppgår till 50% av anskaffningsutgiften. Avdrag gäller inte för dem som varit delägare
i bolaget under senaste tre år inkl. nuvarande år.
Detta gäller inte heller personer som varken direkt eller indirekt under senaste och två
föregående åren varit delägare i detta företag och inte haft beroende ställning
vid bolagsbildning.

 

Kvittningar

Kvittning vid nystartad verksamhet 2020 2019
Högsta belopp per år 100.000 100.000
Högst antal år 5 5

Kvittning får ske mot andra förvärsinkomster.

När enskild firma upphör kvittas förlust till 70% i kapital detta år och de följande två åren.

 

Uthyrning privatbostad
Uthyrning privatbostäder 2020 2019
Skattefri inkomst 40.000 40.000
Rörlig: skattefri avdrag avs. hyresinkomster från småhus, bostadsrätter, hyresrätter 20% 20%

Avdrag gäller inte vid uthyrning till arbetsgivaren eller till eget bolag.
Då gäller skäligt avdrag för omkostnader.
Vid ägarbyte ska schablonavdrag proportioneras efter respektive ägares innehavstid.


6. Avdragsgilla personalkostnader

Traktamente Sverige
Traktamente Sverige 2020 2019
Heldagstraktamente 240 230
Halvdagstraktamente 120 115
Efter tre månader 168 161
Efter 2 år 120 115
Övernattning utan kvitto 120 115

 

Traktamente reduceringar  
Traktamente reduceringar 2020
(om arbetsgivaren betalar för mat) Full traktamente 230/dag Efter 3 månader 161/dag, 70% Efter 2år 115/dag,50%
Efter tre måltider 216 151 108
Lunch och middag 168 118 84
Lunch eller middag 84 59 42
Frukost 48 33 24

 

För fullt traktamente krävs att resan påbörjas före kl. 12 utresedagen och
avslutas efter kl.19 på hemresedagen.
Reducering ska inte räknas för måltider som ingår i färdbiljett pris.

 

Skattefri bilersättning
Skattefri bilersättning 2020 2019  
  Kr per mil Kr per mil Drivmedel
Egen bil i tjänst 18.5 18.5 Alla
Förmånsbil i tjänsten 9.5 9.5 Bensin
Förmånsbil i tjänsten 6.5 6.5 Diesel
Motorcykel 9 9  
Moped 4.5 4.5  
Cykel 350 kr/år 250 kr/år  

För avdragsrätten behövs tidvinst i minst 2 timmar per dag mot allmänna
kommunikationsmedel.
Avdragsrätt gäller även när arbetsgivaren inte betalat den, då får man ta upp
kostnaden i privat deklaration.
Vid handikap eller hög ålder tillåts högst 37 kr/mil utan begränsningar.

Dubbelbosättning
  2020 2019  
  Schablon Schablon  
Avdrag för ökade levnadskostnader i max en månad: 72 69 Alternativt: faktiska kostnader för måltider

Dubbel bosättning utomlands: max 30% av traktamentet för aktuella landet.

Tidsgränsen
Upp till 2 år, avstånd i mer än 50 km.
Upp till 5 år, om make eller sambo förvärvsarbetar på annan ort,
Avståndet mer än 50 km, begränsas till övernattningsdagar.


Avdrag för fri kost vid dubbel bosättning

Avdrag för fri kost vid dubbel bosättning 2020 2019
  Inom landet Utrikes Inom landet Utrikes
Frukost, lunch och middag 64 85% 62 85%
Lunch och middag 50 70% 48 70%
Lunch eller middag 25 35% 24 35%
Frukost 14 15% 14 15%

 

7. Övriga avdragsgilla kostnader

Representationer

Representation Per person exkl. moms/måltid 2020 Per person exkl. moms/måltid Per person inkl. moms måltid utan alkohol Per person inkl. moms måltid med alkohol
Lunch, middag eller supé Ej avdragsgillt 90 100.8 104
Andra måltider Ej avdragsgillt 60 72 69
Teaterbiljetter, musik, hyra, greenfee vid golf Ej avdragsgillt 180 190.8  
Personalfester, interna möten, jubileum, extern representation Ej avdragsgillt 90 100.8 104
Demonstrationer, visningar 60 60 72  
Fika under tjänsteresa Ej avdragsgillt Fullt avdrag    
Styrelsesammanträden, bolagsstämma, demonstrationer, visningar 60 60 72  

Bara kostnader för förfriskningar och enklare förtaring får dras av.
Personalfester får ske max två gånger per år.

Moms på mat uppgår till 12%
Moms på alla sorters alkohol uppgår till 25%
Moms får lyftas på utgifter upp till 300 kr ex. moms per person
Schablonmomsen utöver de 300 kr kan uppgå till 46 kr per person och representationstillfälle
upp till den debiterade momsen.
Om debiterad moms ingått med 25%, får man dra av 75 kr/person och tillfälle.

Lägsta utgifter och schablonmoms

  2020 2019
Momslyft vid måltidsrepresentation Lägsta utgift Schablonmoms Lägsta utgift Schablonmoms
Intern och extern representation med alkohol exkl. moms 180 28 180 28
Med starköl vid intern representation 200 31 200 31
Med starköl vid extern representation 300 46 300 46

 

Gåvor

Gåvor 2020 2019
  Per person inkl. moms Per person inkl. moms
Representationsgåvor 375 180
Reklamgåvor 375 350
Julgåvor till anställda och kunder 450 450
Jubileumsgåvor vid 25-, 50-, 75- och 100- års företagsfirande 1.350 1.350
Minnesgåvor: anställdes 50-årsdag (efter minst 6 år anställning) 15.000 15.000
Minnesgåvor när anställning upphör (efter minst 6 år anställning) 15.000 15.000

OBS: högst en minnesgåva är avdragsgill, bortsett från upphörande av anställning.
Minnesgåvor får lämnas till varaktigt anställda under minst sex år.

Om gåvans marknadsvärde överstiger maximibelopp är hela gåvan skattepliktig.
Gåvan får ej ges i pengar eller annat som kan lätt omvandlas till pengar.

 

8. Övrigt som framgår från tjänst och näringsverksamhet

 

Sjuk- och föräldrarpennings grundande inkomst  
Sjukpenningsgrundande inkomst SIG   2020 2019
Förmåner ingår inte      
Högsta sjukpenningsgrundande inkomst t.o.m 30/6 18 7,5 prisbasbelopp 378,400 372,000
Lägsta sjukpenningsgrundande inkomst 24% prisbasbelopp 11,352 11,160
Formel för ersättningsnivå 0,97*80%=77,6%  
Föräldrapenning, högsta sjukpenningsgrundande inkomst /10 BB/ 10 PBB 473,000 465,000
OBS: Prisbasbalopp uppgår till 47300 för 2020    

 

9. Avgifter

 

Arbetsgivaravgifter

Avgifter 2020 Arbetsgivaravgifter Egenavgifter
Yngre än 65 31,42% 31,42%
Fodda före 1937 0% 6,15%
Födda 1938 – 1954 10,21% 16.36%
     
Arbetsgivaravgifter för personer som fyllt 65 vid årets ingång uppgår till10,21%
     
Särskild löneskatt på pensioner och passiv NRV betalas med 24,26%

 

Pensionsavgifter

Allmän pensionsavgift   2020 2019
Minimi inkomst för att komma in i systemet, deklarationsgränsen   20,008 19,670
Högsta pensionsgrundande inkomst inkl. pensionsavgift 8,07 IBB 539,076 519,708
Pensionsgrundande inkomst 7,5 IBB 501,000 483,000
Maximal allmän pensionsavgift   34,700 34,700
Pensionsförsäkring allmänt avdrag   1.800 1.800
       
Inkomstbasbelopp 1 IBB 66,800 64,400

 

Övriga avgifter

Övriga avgifter 2020 Schablon 2019 Schablon
Sjuk- eller aktivitetsersättning 10.21% 10.00% 10.21% 10.00%
Ålderspension och hel premiepension för födda 54 (53) eller före 10,21% 15.00% 16.36% 15.00%
Passiv näringsverksamhet 24.26% 20.00% 24.26% 20.00%
         
Växa Stöd 10.21%   10.21%  

 

Wäxa stöd gäller för enskilda näridsidkare, AB och HB vid första anställning för lön upp
till 25.000 kr.
Företagsägaren räknas inte som första anställd.

 

10. Kapitalinkomstbeskattning

Privata bostadsrätter

  Beskattning av resultat Regeringens förslag 2020
Privat bostadsförsäljning 22.00%  
Uppskov vid bostadsförsäljning 5% avdrag  
Schablonintäkt på uppskov 1.67%  
Tak för uppskov t.o.m 160621 1,450,000 3,000,000
Tak för uppskov fr.o.m 22/6 16 till 30/6 2020 0.00%  

 

Beräkning av kapitalvinsten – privat bostad

Fastigheter anskaffade efter 1974 samt övriga fastigheter   Alternativt, fastigheter anskaffade före 1974
Försäljningspris   Försäljningspris
Avdrag för försäljningsprovision   Avdrag för försäljningsprovision
     
Omkostnader:    
Anskaffningsutgift   150% av BRF andel i föreningens förmögenhet 1974
Upplåtelse- och inträdesavgifter    
Förbättringsutgifter, minst 5000 kr per gång senaste fem åren    
Kapitaltillskott    
Andel av inre reparationsfond    

 

Bostad i näringsverksamhet

Bostad i näringsverksamhet 27% i skatt  
Förlust vid försäljning: avdrag 63.00%  
     
Gäller kvittningsfåla (förlusten ej får kvittas mot andra kapitalinkomster)
Ingen nedre gräns för förbättringsutgifter.  
Förbättringsutgifter ska återläggas i NRV.  

 

Försäljning aktier

  Beskattning av resultat
Aktier hos fysiska personer  
Onoterade aktier (5/6*30%) vinst 25.00%
   
Onoterade aktier (5/6*30%) förlust 25.00%
Gäller kvittningsrätt  
   
Om förlusten inte kan kvittas:  
70%*25% 21.00%

 

Räntor

  Dröjmålsränta
Referensränta 2020: -0% 8%
Räknas från Förfallodatum
Om förfallodatum saknas på fakturan 30 dagar

 

Lös egendom

  Beskattning av resultat
Årets vinster under 66 666 tkr 0.00%
Årets vinster över 66 666 kr 30.00%
   
Alternativt:  
25% av försäljningspris får dras av som anskaffnngskostnad.  
Kapitalförluster är avdragsgilla till 70%  

 

11. Övriga företagsuppgifter

 

Fler uppgifter 2020 2019
Direkt avdrag för inventarier upp till 23650 upp till 23250
Inkomstgräns för certifierat kassaregister upp till 189 200 upp till 186 000
Tak för tiläggspensionspar avdrag i näringsverksamhet 473,000 465,000
Schablonränta på IB periodiseringsfonder 0,50% 0.510%
Gräns för krav på personliggare i byggbranschen 189,200 186,000

 

12. Skattereduktioner

 

ROT och RUT avdrag

ROT ROT
  2020 2019 2020
Högsta avdrag för arbetskostnad för yngre än 65 50.000 25.000 50.000
Högsta avdrag för arbetskostnad för yngre än 65 30% 30% 50%
Högsta avdrag för arbetskostnad för äldre än 65 vid årets ingång 50.000 50.000 50.000
Högsta avdrag för arbetskostnad för äldre än 65 30% 30% 30%

 

Hus avdrag avser hushåll, till- och ombyggnad, reparationer av hemmaskiner, cyklar etc.


Fackföreningsavgift
Skattereduktion 25% för fackföreningsavgifter har slopats 190331


Gåvor
Skattereduktion 25% på gåvobeloppet med högst 1 500 kr per år
har införts 1 juli 19 under förutsättning att beloppet är minst 200 kr per
gåvotillfället upp till 2 000 kr per år.
Gäller uteslutande gåvor till allmännyttiga organisationer.

 

13. Övrigt betr. företags skatter

 

Vinstutdelning

Utdelning fåmansföretag, några fakta 2020 2019
Schablon vinstutdelningsutrymme 177,100 171,875
Löneuttag under förra beskattningsåret för maximal löneunderlag 618,240 600,000
Totala löner upp till 4,636,800 4,500,000
Uppräkningsränta 3,00% 3,51%
Högsta gräns för tjänsteinkomstbeskattad utdelning 6,012,000 5,796,000

Begränsningsregeln med schablonberäkning får tillämpas
endast i ett bolag eunder ett och samma år.

 

Mervärdeskatt

Mervärdeskatt 2020 2019
  Pålägg Avdrag Pålägg Avdrag
Tidningar (ej affärstidningar ), böcker exkl. affärsböcker, resor, idrott, kultur 6% 5.66% 6% 5.66%
Livsmedel hotell, restaurang 12% 10.71% 12% 10.71%
Övrigt 25% 20% 25% 20%
Moms på reparationer av cyklar, skor, kläder inkl. förbrukningsmaterial uppgår till 12% från 2017.

 

Redovisningsmetod betr. moms

Redovisningsmetod    
  Tilåten årsomsättning är lägre än Vid högre årsomsättning än 3 mkr
Kontantmetoden 3 mkr  
Faktureringsmetod   från 3 mkr –

 

Förseningsavgifter

Försent inlämnad inkomstdeklaration < 1 dag < 3 månader <5 månader
AB 6.250 12.500 18.750
Övriga 1.250 2.500 3.750
       
Försent inlämnad årsredovisning < 7 månader < 9 månader <11 månader
Privat AB 5.000 10.000 20.000
Publikt bolag 10.000 20.000 40.000

 

Förenklad faktura enligt momslagen

Förenklad faktura Högsta belopp inkl moms
  4.000

Obligatoriska fakturauppgifter: datum, säljarens uppgifter,
typ av varor eller tjänster, momsbelopp och bruttobelopp.

 

Bolagsskatt

Med räkenskapsårs början % Återföring av periodiseringsfonder
innan 20181231 22,00% 22,00%
20190101 21,40% 21,40%
20210101 20,60% 20,60%

Om avsättning till periodiseringsfonder skett innan 19010 ska
återföringen beskattas med samma procent.

 

Arkivering redovisningsdokumentation

  2020 2019
I pappers form Fr.o.m. 2013 Fr. o.m. 2012
skannad dokumentation i PDF format Fr. o.m. 2017 Fr.o.m. 12016


Skattetillägg

  %
Periodiseringsfel för högst tre månader 2%
Periodiseringsfel för mer än fyra månader 5-10%
Oriktig uppgift i deklaration 40% av utebliven inkomstskatt
Fel betr. moms och arbetsgivaravgifter 20% av lägre redovisat belopp

 

Befrielsegrunder kan ske p.g.a. ålder, sjukdom,
bristande erfearenhet, om uppgifterna är svårtolkade
Befrielse kan ske om datorprogram orsakat fel.
Bästa skydd från skattetillägg är öppen redovisning,
inlämnad dokumentation, meddelande till SKV aom
osäkerheten gällande inlämnad uppgift