Ekonomifakta 2021

Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning.
Får användas som kortfattad information!
Praktisk tillämpning kräver oftast mer omfattande kunskap inom ekonomi och skatter.

 

1. Tjänsteinkomster

Progressiv beskattning av löntagare

 

Beskattningsbar inkomst (skiktgräns)
Fastställd inkomst (brytpunkt) Fastställd inkomst (brytpunkt) efter 65 Fastställd inkomst (brytpunkt) Fastställd inkomst (brytpunkt) efter 65
Skatteskalla: löner 2021 2021 Skatt inom skiktet 2020 2020
Beskattningsbar inkomst 523200 – 537 200 596,800 32% 509 300 – 523 200 575 500-
Beskattningsbar inkomst 537300- 52% 523 300- 575 600-

Brytpunkt 2 med beskattning på 5% har tagits bort från 2020 01 01.

 

Pensionsgrunande inkomst
2021 2020
Pensionsgrundande inkomst 7,5 IBB 501,500 501,000

 

Marginaskatt, engångsbelopp
Marginalskatt (lön: engångsbelopp) 2021 Marginalskatt (lön: engångsbelopp) 2020
0 – 20 100 0% 0 – 20 000 0%
20 200-64 600 7% 20 100-64 300 7%
64 700-148 500 21% 64 400-128 600 21%
148 600-374 500 28% 128 700-372 300 28%
372 600-537 200 32% 372 400-523 200 32%
537 300-550 300 52% 523 300-539 000 52%
550 400- 54% 539 100- 54%

Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag.
Skatten är beräknad efter en kommunalskatt 32%.

 

2. Skattepliktiga förmåner

 

Bostadsförmåner
Bostadsförmån (per kvm) 2021 2020
Per år Per månad Per år Per månad
Stor Stockholm 1321 113 1321 110
Stor Göteborg 1206 102 1206 100
Kommun >75 tusen invånare 1155 99 1155 96
Övriga kommuner 1013 86 1013 84
Utanför tätort 912 78 912 76

 

 

Semesterbostad per vecka 2021 2020
Fjällstuga
Jul, nyår, februari-april 3.500 3.500
Övrig tid 1.500 1.500
Sommarstuga 2021 2020
Mitten av juni till mitten av augusti 3.500 3.500
Övrig tid 1.500 1.500
Semesterbostad utomlands 2021 2020
Året runt 3.500 3.500

 

Bilförmån
2021 Bilförmån 2020 Bilförmån
Prisbasbelopp: 0,29*47600 13,804 Prisbasbelopp: 0,290 *47 300 13,717 Prisbasbelopp: 0,317 *46500 (f.år 45500)
75% *SLR*nybilspriset
9% av nybilspriset upp till 7,5 PBB
20%*den del av nybilspriset som överstiger 7,5PBB
Fördonskatt från 2018
Lägsta nybilspris sexårsbilar, 2008 årsmodell 4 *47300 190,400 Lägsta nybilspris sexårsbilar, 2007 årsmodell 4 *46500 189,200 Lägsta nybilspris sexårsbilar, 2007 årsmodell 4 *46500
Drivmedelsförmån 120% av MV Drivmedelsförmån 120% av MV Drivmedelsförmån

Prisbasbelopp (PBB) för bilar registrerade 1 juli eller senare ska fördonskatten tillläggas förmånsvärdet.
Prisbasbelopp för såna bilar har sänkts till 0,29 PBB
För äldre bilar är PBB 0,317 PBB

Nedsättning av bilförmån med 25%: om bilen körs mer än 3000 mil i tjänsten under ett och samma år.

Bilförmån uppstår inte om tjänstebil används privat högst 10 gånger per år och högst 100 mil.

Jämkning av bilförmån uppstår för taxi- och servicebilar
Nedsättning av förmånsvärdet för etanol, el- och gasdrivna bilar ( exkl. gasoldrivna) uppgår till 60%
upp till maximalt 10 000 kr ( f.år 16000 kr) per år.
Gäller även för hemreseavdrag

Exempel å beräkning av drivmedelsförmån:
120% * l bensin * antal l per mil = 120% *14*0,7=11,70 kr per privat mil.
MV i tabellen betyder marknadsvärde.

Trängsellskatt för privata resor samt väg-, bro- och färjeavgifter är skattepliktig förmån.

 

Kostförmån
2021 2020
Helt fri kost med minst tre måltider 245 245
En fri måltid 98 98
Frukost 49 49

Måltider som obligatoriskt ingår i priset på allmänna transportmedel
beskattas ej.

Skattefria personalvårdsförmåner
Enklare förtaring och förfriskningar
Rabbatter för varor som ingår i företagens ordinarie utbud.
Enklare motion (skattefri årskostnad max 5 000 kr) och friskvård

Ränteförmån
Fast ränta ska inte vara högre än statslöneränta SLR + en procentenhet.
Rorlig ränta ska inte vara högre än SLR per 30 november året innan + en procentenhet.

 

3. Inkomstdeklarationsuppgifter

Gäller framförallt fysiska personer

 

Fysiska personer 2021 2020
Skattefri inkomst 20,135 20,008
Gräns för deklarationsplikt – fysiska personer 20,135 20,009
Nedre inkomstgräns för uttag av allmän pensionsavgift 20,136 20,009
Skattefri tävlingsvinst (ej anställda): 0,03BB 1,400 1,400
Högsta inkomst utan sociala avgifter – idrottare 23  800 23,650
Grundavdrag i inkomsdeklaration för yngre än 64 år 20,135 20,008
Grundavdrag i inkomsdeklaration för äldre än 65 år, max 86,500 47,200

 

Basbelopp
2021 2020
Prisbasbelopp (PBB) 47,600 47,300
Inkomstbasbelopp (IBB) 68,200 66,800

 

4. Beskattning fastigheter

 

Fastighetsavgift
2021 2020
Högsta fastighetsavgift – småhus 8.349 8.349
Högsta fastighetsavgift – pensioner högst 4% av inkomsten 3,250 3,230
Högsta fastighetsavgift – lägenhet 1,459 1,429
Ingen fastighetsavgift första 15 år efter byggåret (värde år 2012 eller senare) (värde år 2012 eller senare)
Ingen fastighetsavgift för byggnader med värdeåt 2011 och tidigare

 

Max fastighetsavgift småhus: 0,75% av taxeringsvärdet
Max fastighetsavgift flerbostadshus: 0,3% av taxeringsvärdet
1/2 fastighetsavgift betalads följande 5 åren efter byggåret.
Fär ålderspersonärer begränsas fastighetsavgiften till
högst 4% av inkomsten.
Ingen fastighetsavgift på utländska bostäder.

 

Stämpelskatt, lagfart
2021 2020
Fastighetsförvärv, fysisk person 1.50% 1.50%
Fastighetsförvär, juridisk person 4.25% 4.25%
Inteckning i fast egendom 2% 2%
Företagsinteckning 1% 1%

 

 

5. Företag

 

Investeraravdrag
2021 2020
Minimi löneunderlag 300.000 300.000
Avdrag i kapital oavsett beloppsstorlek 30% 30%
Avdragstak per person och år 650.000 650.000

Tillskott max 20 mkr per år.
Uppgår till 50% av anskaffningsutgiften. Avdrag gäller inte för dem som varit delägare
i bolaget under senaste tre år inkl. nuvarande år.
Detta gäller inte heller personer som varken direkt eller indirekt under senaste och två
föregående åren varit delägare i detta företag och inte haft beroende ställning
vid bolagsbildning.

 

Kvittningar
Kvittning vid nystartad verksamhet
Högsta belopp per år
Högst antal år
Kvittning får ske mot andra förvärsinkomster.

 

När enskild firma upphör kvittas förlust till 70% i kapital detta år och de följande två åren.
Förutsättning är att det inte bedrivits likartad verksamhet under fem år före starten av
den nya verksamhet

 

Uthyrning privatbostad
Uthyrning privatbostäder 2021 2020
Skattefri inkomst 40.000 40.000
Rörlig: skattefri avdrag avs. hyresinkomster från småhus, bostadsrätter, hyresrätter 20% 20%

 

Avdrag gäller inte vid uthyrning till arbetsgivaren eller till eget bolag.
Då gäller skäligt avdrag för omkostnader.
Vid ägarbyte ska schablonavdrag proportioneras efter respektive ägares innehavstid.

 

6. Avdragsgilla personalkostnader

 

Traktamente Sverige
2021 2020
Heldagstraktamente 240 230
Halvdagstraktamente 120 115
Efter tre månader 168 161
Efter 2 år 120 115
Övernattning utan kvitto 120 115

 

Traktamente reduceringar
2021
(om arbetsgivaren betalar för mat) Full traktamente 240/dag Efter 3 månader 168/dag, 70% Efter 2år 120/dag,50%
Efter tre måltider 216 151 108
Lunch och middag 168 118 84
Lunch eller middag 84 59 42
Frukost 48 33 24

 

För fullt traktamente krävs att resan påbörjas före kl. 12 utresedagen och
avslutas efter kl.19 på hemresedagen.
Reducering ska inte räknas för måltider som ingår i färdbiljett pris.

 

Skattefri bilersättning
Skattefri bilersättning 2021 2020
Kr per mil Kr per mil Drivmedel
Egen bil i tjänst 18.5 18.5 Alla
Förmånsbil i tjänsten 9.5 9.5 Bensin
Förmånsbil i tjänsten 6.5 6.5 Diesel
Motorcykel 9 9
Moped 4.5 4.5
Cykel 350 kr/år 250 kr/år

För avdragsrätten behövs tidvinst i minst 2 timmar per dag mot allmänna
kommunikationsmedel.
Avdragsrätt gäller även när arbetsgivaren inte betalat den, då får man ta upp
kostnaden i privat deklaration.
Vid handikap eller hög ålder tillåts högst 37 kr/mil utan begränsningar.

Dubbelbosättning
2021 2020
Schablon Schablon
Avdrag för ökade levnadskostnader i max en månad: 72 69 Alternativt: faktiska kostnader för måltider

 

Dubbel bosättning utomlands: max 30% av traktamentet för aktuella landet.

Tidsgränsen
Upp till 2 år, avstånd i mer än 50 km.
Upp till 5 år, om make eller sambo förvärvsarbetar på annan ort,
Avståndet mer än 50 km, begränsas till övernattningsdagar.

 

Avdrag för fri kost vid dubbel bosättning
2021 2020
Inom landet Utrikes Inom landet Utrikes
Frukost, lunch och middag 64 85% 62 85%
Lunch och middag 50 70% 48 70%
Lunch eller middag 25 35% 24 35%
Frukost 14 15% 14 15%

 

7. Övriga avdragsgilla kostnader

 

Representationer
Per person exkl. moms/måltid 2021 Per person exkl. moms/måltid Per person inkl. moms måltid utan alkohol Per person inkl. moms måltid med alkohol
Lunch, middag eller supé Ej avdragsgillt 90 100.8 104
Andra måltider Ej avdragsgillt 60 72 69
Teaterbiljetter, musik, hyra, greenfee vid golf Ej avdragsgillt 180 190.8
Personalfester, interna möten, jubileum, extern representation Ej avdragsgillt 90 100.8 104
Demonstrationer, visningar 60 60 72
Fika under tjänsteresa Ej avdragsgillt Fullt avdrag
Styrelsesammanträden, bolagsstämma, demonstrationer, visningar 60 60 72

 

Bara kostnader för förfriskningar och enklare förtaring får dras av.
Personalfester får ske max två gånger per år.
Moms på mat uppgår till 12%
Moms på alla sorters alkohol uppgår till 25%
Moms får lyftas på utgifter upp till 300 kr ex. moms per person
Schablonmomsen utöver de 300 kr kan uppgå till 46 kr per person och representationstillfälle
upp till den debiterade momsen.
Om debiterad moms ingått med 25%, får man dra av 75 kr/person och tillfälle.

 

Lägsta utgifter och schablonmoms
2021 2020
Momslyft vid måltidsrepresentation Lägsta utgift Schablonmoms Lägsta utgift Schablonmoms
Intern och extern representation med alkohol exkl. moms 180 28 180 28
Med starköl vid intern representation 200 31 200 31
Med starköl vid extern representation 300 46 300 46

 

Gåvor
2021 2020
Per person inkl. moms Per person inkl. moms
Representationsgåvor 375 180
Reklamgåvor 375 350
Julgåvor till anställda och kunder 450 450
Jubileumsgåvor vid 25-, 50-, 75- och 100- års företagsfirande 1.350 1.350
Minnesgåvor: anställdes 50-årsdag (efter minst 6 år anställning) 15.000 15.000
Minnesgåvor när anställning upphör (efter minst 6 år anställning) 15.000 15.000

 

OBS: högst en minnesgåva är avdragsgill, bortsett från upphörande av anställning.
Minnesgåvor får lämnas till varaktigt anställda under minst sex år.

Om gåvans marknadsvärde överstiger maximibelopp är hela gåvan skattepliktig.
Gåvan får ej ges i pengar eller annat som kan lätt omvandlas till pengar.

Gåva i coronaperiod uppgår till 1000 kr skattefritt.

Gåvor till allmännyttiga organisationer avdragsgilla till 25% upp till 1500 kr per år
under förutsättning att betalning skett med 200 kr per tillfälle och minst 2 000 per år

 

8. Övrigt som framgår från tjänst och näringsverksamhet

 

Sjuk- och föräldrarpennings grundande inkomst
Sjukpenningsgrundande inkomst SIG 2021 2020
Förmåner ingår inte
Högsta sjukpenningsgrundande inkomst t.o.m 30/6 18 7,5 prisbasbelopp 380,800 378,400
Lägsta sjukpenningsgrundande inkomst 24% prisbasbelopp 11,424 11.352
Formel för ersättningsnivå 0,97*80%=77,6%
Föräldrapenning, högsta sjukpenningsgrundande inkomst /10 BB/ 10 PBB 476,000 473,000

OBS: Prisbasbalopp uppgår till 47600 för 2021

 

9. Avgifter

 

Arbetsgivaravgifter 2021 2020
Arbetsgivaravgifter Egenavgifter
Yngre än 65 31.42% 31.42%
Fodda före 1937 0% 6.15%
Födda 1938 – 1955 10.21% 16.36%

 

Arbetsgivaravgifter för personer som fyllt 65 vid årets ingång uppgår till10,21%
Särskild löneskatt på pensioner och passiv NRV betalas med 24,26%
Tillfällig nedsättning under corona 1 mars t.o.m. 30 juni 20:10,21% på löner under 25 000 kr upp till 30 anställda

Växa-stöd för förstagångs anställda uppgår till 10,21% för lön upp till 25 000 kr

Samma gäller för ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 år
under första 12 månaderna

 

Pensionsavgifter
Allmän pensionsavgift 2021 2020
Minimi inkomst för att komma in i systemet, deklarationsgränsen 20,135 20.008
Högsta pensionsgrundande inkomst inkl. pensionsavgift 8,07 IBB 550,374 539.076
Pensionsgrundande inkomst 7,5 IBB 511,500 501,000
Pensionsförsäkring allmänt avdrag 1.800 1.800
Inkomstbasbelopp 1 IBB 68,200 66,800

 

Övriga avgifter
2021 Schablon 2020 Schablon
Sjuk- eller aktivitetsersättning 10.21% 10.00% 10.21% 10.00%
Ålderspension och hel premiepension för födda 54 (53) eller före 10.21% 15.00% 16.36% 15.00%
Passiv näringsverksamhet 24.26% 20.00% 24.26% 20.00%
Växa Stöd 10.21% 10.21%

 

Wäxa stöd gäller för enskilda näridsidkare, AB och HB vid första anställning för lön upp
till 25.000 kr.
Företagsägaren räknas inte som första anställd.

 

10. Kapitalinkomstbeskattning

 

Privata bostadsrätter
Beskattning av resultat Regeringens förslag 2020
Privat bostadsförsäljning 22.00%
Uppskov vid bostadsförsäljning 5% avdrag
Schablonintäkt på uppskov 1.67%
Tak för uppskov t.o.m 160621 1,450,000 3,000,000
Tak för uppskov fr.o.m 22/6 16 till 30/6 2020, slopat 0.00%

 

Om bostadsrätt säljs med förlust blir avdragsrätt med 20% av förlusten.

 

Beräkning av kapitalvinsten – privat bostad
Fastigheter anskaffade efter 1974 samt övriga fastigheter Alternativt, fastigheter anskaffade före 1974
Försäljningspris Försäljningspris
Avdrag för försäljningsprovision Avdrag för försäljningsprovision
Omkostnader:
Anskaffningsutgift 150% av BRF andel i föreningens förmögenhet 1974
Upplåtelse- och inträdesavgifter
Förbättringsutgifter, minst 5000 kr per gång senaste fem åren
Kapitaltillskott
Andel av inre reparationsfond
Bostad i näringsverksamhet
Bostad i näringsverksamhet 27% i skatt
Förlust vid försäljning: avdragsgill 63.00%

 

Gäller kvittningsfåla (förlusten ej får kvittas mot andra kapitalinkomster)
Ingen nedre gräns för förbättringsutgifter.
Förbättringsutgifter ska återläggas i NRV vid försäljning.

 

Försäljning aktier
Aktier hos fysiska personer Beskattning av resultat
Onoterade aktier (5/6*30%) vinst 25.00%
Onoterade aktier (5/6*30%) förlust 25.00%
Gäller kvittningsrätt
Om förlusten inte kan kvittas:
70%*25% 21.00%

 

Räntor
Dröjmålsränta
Referensränta 2020: -0% 8%
Räknas från Förfallodatum
Om förfallodatum saknas på fakturan 30 dagar

 

Lös egendom
Beskattning av resultat
Årets vinster under 66 666 kr 0.00%
Årets vinster över 66 666 kr 30.00%

 

Alternativt:
25% av försäljningspris får dras av som anskaffnngskostnad.
Kapitalförluster är avdragsgilla till 70%

 

11. Övriga företagsuppgifter

 

Fler uppgifter 2021 2020
Direkt avdrag för inventarier upp till 23800 upp till 23650
Inkomstgräns för certifierat kassaregister upp till 190 400 upp till 189 200
Tak för tiläggspensionspar avdrag i näringsverksamhet 476,000 473000
Schablonränta på IB periodiseringsfonder 0.50% 0.50%
Gräns för krav på personliggare i byggbranschen 190,400 189,200

 

12. Skattereduktioner

 

ROT och RUT avdrag eller husavdrag
ROT RUT Sammanlagt
2021 2021 för båda per år
Högsta avdrag för arbetskostnad för yngre än 65 50.000 50.000 50,000
Högsta avdrag för arbetskostnad för yngre än 65 30% 50% 50%

 

Husavdrag avser hushåll, till- och ombyggnad, reparationer av hemmaskiner, cyklar etc.
Förutsättning att helt eller delvis bo i ägande eller inhyrd bostad
Inga närstående får utföra jobbet.
Det ställs krav på elektronisk betalning.

Gåvor
Skattereduktion 25% på gåvobeloppet med högst 1 500 kr per år
har införts 1 juli 19 under förutsättning att beloppet är minst 200 kr per
gåvotillfället upp till 2 000 kr per år.
Gäller uteslutande gåvor till allmännyttiga organisationer.

 

13. Övrigt betr. företags skatter

 

Vinstutdelning enligt 3/12 reglerna i ISL (2,75 IBB)
Utdelning fåmansföretag, några fakta 2021 2020
Schablon vinstutdelningsutrymme 183,700 177,100
Löneuttag under förra beskattningsåret för maximal löneunderlag 641,280 618,240
Totala löner upp till 4,809,600 4,636,800
Uppräkningsränta 3.00% 3.51%
Högsta gräns för tjänsteinkomstbeskattad utdelning 6,138,000 6,012,000

 

Begränsningsregeln med schablonberäkning får tillämpas
endast i ett bolag eunder ett och samma år.

 

Mervärdeskatt
2021 2020
Pålägg Avdrag Pålägg Avdrag
Tidningar (ej affärstidningar ), böcker exkl. affärsböcker, resor, idrott, kultur 6% 5.66% 6% 5.66%
Livsmedel hotell, restaurang 12% 10.71% 12% 10.71%
Övrigt 25% 20% 25% 20%

 

Moms på reparationer av cyklar, skor, kläder inkl. förbrukningsmaterial uppgår till 12% från 2017.

 

Redovisningsmetod betr. moms
Tilåten årsomsättning är lägre än Vid högre årsomsättning än 3 mkr
Kontantmetoden 3 mkr
Faktureringsmetod från 3 mkr –

 

Förseningsavgifter
Försent inlämnad inkomstdeklaration < 1 dag < 3 månader <5 månader
AB 6.250 12.500 18.750
Övriga 1.250 2.500 3.750

 

Försent inlämnad årsredovisning < 7 månader < 9 månader <11 månader
Privat AB 5.000 10.000 20.000
Publikt bolag 10.000 20.000 40.000

 

Förenklad faktura enligt momslagen
Förenklad faktura Högsta belopp inkl moms
4.000
Obligatoriska fakturauppgifter: datum, säljarens uppgifter,
typ av varor eller tjänster, momsbelopp och bruttobelopp.

 

Bolagsskatt
Med räkenskapsårs början % Återföring av periodiseringsfonder
Innan 20181231 22.00% 22.00%
20190101 21.40% 21.40%
20210101 20.60% 20.60%

Om avsättning till periodiseringsfonder skett innan 19010 ska
återföringen beskattas med samma procent.

 

Arkivering redovisningsdokumentation
2021 2020
I pappers form Fr.o.m. 2013 Fr. o.m. 2012
skannad dokumentation i PDF format Fr. o.m. 2017 Fr.o.m. 12016

 

Skattetillägg
%
Periodiseringsfel för högst tre månader 2%
Periodiseringsfel för mer än fyra månader 5-10%
Oriktig uppgift i deklaration 40% av utebliven inkomstskatt
Fel betr. moms och arbetsgivaravgifter 20% av lägre redovisat belopp

 

Befrielsegrunder kan ske p.g.a. ålder, sjukdom,
bristande erfearenhet, om uppgifterna är svårtolkade
Befrielse kan ske om datorprogram orsakat fel.
Bästa skydd från skattetillägg är öppen redovisning,
inlämnad dokumentation, meddelande till SKV aom
osäkerheten gällande inlämnad uppgift

 

Gräns för inventaier av mindre värde
2021 2020
0,5 PBB 23,800 23,650

 

Krav på certificerad kassaregister
2021 2020
4PBB 190,400 189,200

 

Gräns för krav på personliggare i byggbranschen
2021 2020
4PBB 190,400 189,200

 

Kontakta oss på mobil:070 783 90 04
Tel: +46 8 505 687 46

eller på frali@frali.se

Vi finns på Kontoret Globen, Arenavägen 41 12 plan, 12177 Johanneshov
och på Gällerstagränd 1 2 tr, 124 76 Bandhagen