Redovisning

Vår bakgrund är baserad på  en omfattande utbildning i revisionsrutiner.

Vi har mer än tjugofem års erfarenhet av revisioner i allt från små till stora bolag både i Sverige och utomlands.

Vi utför revisioner i mindre och medelstora bolag och överlämnar vidare till auktoriserad revisor som vi samarbetar med.

 
Vi har aldrig haft ambitionen att bli certifierade revisorer trots vår höga utbildning och långa erfarenhet. Det skulle begränsa vår möjlighet att verka som konsulter och rådgivare.