Revision

Vår bakgrund framgår från omfattande utbildning i revisionsrutiner.

Vi har mer än tjugofem års erfarenhet av revisioner i allt från små till stora bolag både i Sverige och utomlands.

Vi utför revision i ca 35 stycken mindre och medelstora bolag och överlämnar vidare till godkänd revisor som vi samarbetar med.
Vi har aldrig haft ambitionen att bli certifierade revisorer trots vår höga utbildning och långa erfarenhet, eftersom det skulle begränsa vår möjlighet att verka som konsulter och rådgivare.