Skattekonsultationer

Under alla år har vi varit våra kunder behjälpliga med skattefrågor i olika sammanhang.

Vi har agerat i förebyggande syfte men har även varit behjälpliga med råd och svar när tvister med skatteverket uppstått.

Vi har varit ombudsman i många skatteärenden och överklagat ett antal av skatteverkets beslut till högre instanser,  samarbetat med våra kunder i samband med både externa och interna skatterevisioner.

För att kunna klara av denna svåra uppgift uppdaterar vi våra kunskaper nästan dagligen.

Förutom svensk behärskar vi norsk, dansk och finsk momsrapportering.
Vi gör även intrastatrapportering i de respektive länderna samt kvartalsredovisning.

Vi kan hantera väl EU momsfrågor.

Tullproblematik är också ett område som vi behärskar väl.

Vi bistår gärna med tolkning av skatteregler beträffande underentreprenörsarbete från f.d. jugoslaviska länder.

Inkomstdeklarationer för både juridiska och fysiska personer förekommer ofta
i vårt arbete.

Att vara till hands för våra kunder när de har det svårt är en självklarhet för oss!