Vad som är skillnad mellan redovisningskonsulter

 

 

Redovisningskonsult eller bokförare kan vara vem som helst även person som inte har mer än grundskoleutbildning och eventuellt någon kurs i bokföring. Det ställs nämligen inga krav på varken utbildning, eller uppdatering av kunskaper för denna tjänst. Auktoriserad redovisningskonsult ska ha minst 120 universitetspoäng samt väsentligt antal utbildningstimmar i ekonomi och skatter årligen. Uppfyller man inte detta krav förlorar man sin auktorisation.
Auktoriserad redovisningskonsult ansvarar för konsekvenser av sitt arbete skadeståndsmässigt.
Därför betalar vi höga försäkringsbelopp årligen för att skydda våra klienter från ekonomisk
undergång p.g.a. eventuella redovisnings- och rådgivningsfel.
De som inte är auktoriserade har inga sådana branschförsäkringar.

 

Auktoriserad redovisningskonsult ansvarar för sitt arbete till branschorganisation SRF/FAR
och är granskad minst var femte år. För att granskning kan i överhuvudtaget kunna genomföras
ska viss papperexersis upprättas för varje klient.
Det genomförs inga som helst kontroller av ej auktoriserade konsulter. De kan göra hur dåligt
arbete som helst tills de fastnar i någon av myndighetskontroller. Då är skadan redan skedd.
och mardrömsprocessen börjar.

 

Brist på kontroll av ej auktoriserade konsulter har lett till att vem som helst kunnat arbeta med
bokföring utan t.o.m. grundläggande kunskaper. Detta har lett till högre utbud än förfrågan på
marknaden. Annat skäl till det är revisorerna som blivit av med ett stort antal uppdrag p.g.a.
lagändring avs. revisionsplikten. Revisorer är väldigt duktiga på att läsa rapporter men de kan inte
redovisning så länge de inte utbildar sig för det, och det är lång och kostsam process.
Jag har själv varit revisor i många år och känner mycket väl skillnaden.

 

Marknadssituation
Överlevnadsinstinkt har lett till illojal konkurrens med dumpningpriser. Eftersom man inte kan
klara av sina utgifter med låga priser, levereras undermåligt arbete med stor risk för kunden
eller så höjs priserna under kort tid i smyg.

Nya redovisningsbyråer växer ganska snabbt p.g.a. låga priser och dåligt arbete. Många av de
försvinner från marknaden lika fort som första revisioner med möjligt skadeståndsanspråk
tillkommer. Billigt redovisningsarvode blir oerhört dyrt med oändliga ekonomiska och även privata
konsekvenser.

 

Mycket viktigt att ha hög redovisningskvalitet
Redovisningsrapporter är den viktigaste informationen som en företagare kan ha.
Denna information ska vara grund för alla viktiga ekonomiska beslut, myndigheter ska få
korrekta uppgifter i tid, rädsla för skatterevisions konsekvenser ska minska väsentligt!

 

Fakta om Lidija Vukovic, Auktoriserad redovisningskonsult
Lidija har arbetatt hos de mest eftertraktade internationella bolagen i Sverige som
redovisningsansvarig, redovisningschef eller controller som I Telia Mobile, Svenskt
Näringsliv, HSB etc.

 

Skatterådgivaruppdrag har jag genomfört i Fortum, Posten Sverige, Byggmax etc.

 

Koncernredovisningsansvarig har jag varit hos Boule Medical i åtta år etc.
Allra flesta konsulter i Sverige kan bara drömma om sådana uppdrag.

 

Jag har varit revisor och ombudsman i många skatterättsfall hos olika domstolsinstanser.

 

Mina kunskaper sträcker sig från småföretagarproblematik till högst avancerade uppdrag hos
börsnoterade företag.
Mer om det kan ni läsa på www.frali.se och www.my-investing.se

 

Under min 25-åriga yrkesutövning har jag aldrig varit försenad med någon rapportering till
myndigheterna och aldrig haft det minsta skadeståndsanspråk på mig.
Med tanke på att jag upprättat tusentals rapporteringar och deklarationr, är det fantastiskt bra!

 

Som rådgivare till många företagare har jag bidragit till att en del av dem blivit rika eller helt
lagligt betalat hundratusentals kronor mindre i skatt tack vare mina omfattande kunskaper.
Jag har varit med och bidragit till snabbutveckling av en del bolag.

 

Varje år lämnar jag förteckning över mina klienter till skatteverket som gör att skatteverket inte
granskar alls eller väldigt lite deklarationer från klienter på min lista.
Mitt namn är kvalitets- och trygghetsstämpel även för skatteverket.

 

Det händer tyvärr ofta att en del kunder kommer till mig att jag ska rädda dem efter det att deras
redovisningsbyråer gjort mycket dåligt arbete. Att rätta till redan upprättad redovisning tar tre
gånger mer tid än att det gjorts rätt från början. Olyckligtvis är det då för sent att bearbeta
konsekvenserna. Företslås en tankeomgång till innan ni blir glada för billiga tjänster.
Det blir ofta flertal gånger dyrare.

 

 

Slutsats
Mina kunskaper inom skatter, juridik och ekonomi gör att mina kunder behöver inte anlita
dyra advokater och revisorer när de har problem. Deras arvode sträcker sig mellan 2000-5000 kr
per timme. Jag finns för dem att lösa alla problem på bästa möjliga sätt och mycket biligare

Med mitt engagemang skyddar jag mina kunder löpande genom seriöst arbete med
deras dokumentation.

Min påskrift på kundens rapporter väger tyngre för utomstående parter, främst skatteverket
och banker.

Jag vill inte alls bli jämförd med vanliga bokförare eller redovisningsansvariga eftersom jag
spelar i en “mycket högre division” för mina kunder. Ha detta i åtanket när ni jämför priserna!

 

Lidija Vukovic