Koncernredovisning

Vi har utbildning och erfarenhet av upprättande av koncernredovisning för medelstora och stora bolag.

Vi har haft huvudansvar för implementering av internationella redovisningsprinciper (IFRS),samt upprättat koncernredovisning för börsnoterat företag.

I flera uppdrag har vi ansvarat för flersidiga konsolideringar mellan koncernföretag i Europa,USA och i China.

Vi uppdaterar våra kunskaper i redovisnings- och skattefrågor även på koncernnivå årligen, både i Sverige och utomlands.

 

Koncernkonsolidering samt upprättande av årsredovisning för hela koncernen är ett spännande och givande jobb.

Vi tar gärna emot olika sorters uppdrag som sträcker sig från bokslut i enskilda bolag till koncernkonsolidering inkl tillhörande årsredovisningar!