Author Archives: admin

Utlandstraktamenten för 2022

UTLÄNDS TRAKTAMENTE 2021 Land eller område Normalbelopp (exklusive logi per dag) Albanien 240 Algeriet 279 Angola 562 Antigua och Barbuda 620 Argentina 240 Armenien 311 Australien 661 Azerbajdzjan 317   Land eller område Normalbelopp (exklusive logi per dag) Bahamas 844 Bahrain 603 Bangladesh 451 Barbados 834 Belarus 240 Belgien 687 Belize 455 Benin 469 Bolivia […]

Ekonomifakta 2021

Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver oftast mer omfattande kunskap inom ekonomi och skatter.   1. Tjänsteinkomster Progressiv beskattning av löntagare   Beskattningsbar inkomst (skiktgräns) Fastställd inkomst (brytpunkt) Fastställd inkomst (brytpunkt) efter 65 Fastställd inkomst (brytpunkt) Fastställd inkomst (brytpunkt) efter 65 Skatteskalla: löner 2021 2021 […]

Ekonomifakta 2020

Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning.Får användas som kortfattad information!Praktisk tillämpning kräver oftast mer omfattande kunskap inom ekonomi och skatter.   1. Tjänsteinkomster Progressiv beskattning av löntagare   Beskattningsbar inkomst (skiktgräns)       Fastställd inkomst (brytpunkt) Fastställd inkomst (brytpunkt) efter 65   Fastställd inkomst (brytpunkt) Fastställd inkomst (brytpunkt) efter 65 Skatteskalla: löner […]

Skatteplanering för inkomstår 2021

Vinstutdelning under 2021 Maximala vinstutdelningar räknas efter två metoder, förenklings- och huvudregeln/lönesummeregeln. Alla bolag som haft ersättning för korttidspermitteringar borde inte ha utdelning i minst sex månader efter beslutad månad p.g.a. klart uttalade villkor från staten för kortidspermitteringsersättningar och omställningsstöd. Om utdelning ändå sker är de företag återbetalningsskyldiga.   Utdelningsbelopp under förutsättning att man äger […]

Coronastöd återinförs December 2021

Coronastöd återinförs: Förslag Coronastöd återinförs: Förslag Regeringen har att man vill återinföra en del av coronastöden med anledning av den ökande smittspridningen av coronaviruset. Det är stöd/åtgärder som vi känner igen sedan tidigare.   Stöd för att begränsa smittspridningen Flera ekonomiska åtgärder kommer att återinföras i syfte att underlätta för människor att stanna hemma vid […]

Utlandstraktamenten för 2021

Land eller område Landskoder Normalbelopp (exkl. logi) per dag, kr Albanien AL 240 Algeriet DZ 309 Angola AO 418 Antigua och Barbuda AG 623 Argentina AR 240 Armenien AM 308 Australien AU 681 Azerbajdzjan AZ 321 Bahamas BS 868 Bahrain BH 628 Bangladesh BD 432 Barbados BB 838 Belarus BY 240 Belgien BE 719 Belize […]

Vad som är skillnad mellan redovisningskonsulter

    Redovisningskonsult eller bokförare kan vara vem som helst även person som inte har mer än grundskoleutbildning och eventuellt någon kurs i bokföring. Det ställs nämligen inga krav på varken utbildning, eller uppdatering av kunskaper för denna tjänst. Auktoriserad redovisningskonsult ska ha minst 120 universitetspoäng samt väsentligt antal utbildningstimmar i ekonomi och skatter årligen. Uppfyller man inte detta […]

Förberedelse av dokumentation för bokföring

  A effektivisering av dokumentationsrutiner hos företaget   1 Underlag Sortering All inkommen dokumentation avsedd för bokföring lämnas så fort den kommer in i företaget eller i en pärm eller fack. Detta gäller främst leverantörsfakturor, betalningar och kvitton. Bolagen som har faktureringsmetod ( redovisningsmetod står angiven i momsregistreringsbeviset ), sorterar dokumentation efter dokumentdatum. Bolag med […]

Faktureringsmetod

Faktureringsmetod innebär att varje dokument ska lämnas i dokumentdatumordning.   Varför faktureringsmetod: Alla företag som har årlig omsättning högre än 3 mkr måste använda faktureringsmetod i sin redovisning. Faktureringsmetod är mer tidskrävande och med det dyrare. Först bokförs faktura i reskontra (sidoredovisning) och vid betalning bokas den bort från reskontran.   Dokumentationsortering Både fakturor, kvitton, […]

Skatteförfarandelagen

  En ny lag, Skatteförfarandelagen (2011:1244), har trätt i kraft den 1 januari 2012. Även en ny förordning, Skatteförfarandeförordningen (2011:1261), har trätt i kraft vid årsskiftet Huvudsaklig nyhet är att företag som har brutet räkenskapsår betalar debiterad preliminärskatt i anslutning till räkenskapsåret ( tidigare var det i anslutning till kalenderåret ). Nya regler i denna […]